04. Vikingaanval: Skelet van een vrouw

Rond het jaar 850 was Zutphen de zetel van een graaf. De graaf bestuurde namens de Frankische koning het graafschap Zutphen en verdedigde zijn eigendommen.Hier ziet u het skelet van een vrouw van ongeveer 35 jaar. Zij liet het leven tijdens de Vikingaanval op Zutphen in het jaar 882. Het skelet is een van de topstukken van het museum, omdat hier het bewijs wordt geleverd dat Vikingen werkelijk gewelddadig kunnen zijn. U ziet dat aan de zwaardsnede bij haar knie. Waarschijnlijk heeft de vrouw zich verweerd. Ook het feit dat de vrouw nooit netjes is begraven, wijst op moord.Hoe kwamen deze Vikingen in Zutphen terecht? Ze waren vertrokken uit Scandinavië om koloniën te stichten in andere landen. In hun thuisland werden de Vikingen vaak verdreven door concurrerende leiders. Zo trokken ze jarenlang rond in hun boten en overwinterden ze op plaatsen langs rivieren. Op zoek naar buit en voedsel vielen de Vikingen kloosters, handelsplaatsen en grafelijke centra, zoals Zutphen, aan. Hier was immers een grote voedselvoorraad aanwezig.Dat archeologen weten dat het om een aanval van Vikingen gaat, is een bijzonder verhaal. Tussen de resten van de aanval is namelijk een bronzen muntje gevonden. Het muntje uit 844 is geslagen in de stad York in Engeland, dat door de Deense Vikingen was veroverd. Het gebied werd gebruikt als uitvalsbasis voor hun tochten naar onze streken. Het muntje wordt door de archeologen gezien als de smoking gun in deze crime-scene en ligt in de kleine vitrine. Druk op A om te horen hoe de Vikingen werden verdreven en de ringwalburg aan de basis van het huidige Zutphen ligt.

A

Press play to start the audio from the beginning

De Musea Zutphen – het Stedelijk Museum Zutphen en het Museum Henriette Polak - zijn gehuisvest in het 17e-eeuwse stadspaleis het Hof van Heeckeren. Geschiedenis, cultuurhistorie, beeldende kunst en actualiteit komen hier op verrassende wijze samen.